Je vaše dieťa iné? Neviete si s ním poradiť? Nikam nezapadá? Možno to nie je len neposlušnosť.

Príčinou môžu byť poruchy fetálneho alkoholového spektra (FASD)! Deti s touto diagnózou majú napríklad aj zníženú schopnosť čítať, počítať, môžu byť precitlivené alebo naopak málo citlivé na zmyslové podnety a vyvolávajú tak dojem neslušných a neposedných. Poruchy fetálneho alkoholového spektra u dieťaťa si rodičia, ale aj učitelia, neraz mýlia s inými ťažkosťami.

Opýtali sme sa pedagogičky a terapeutky Mgr. Zuzany Tomanovej z Centra terapie a diagnostiky Fascinujúce deti v Bratislave, čo presne FASD znamená a ako ho rozpoznať.

Čo sú poruchy fetálneho alkoholového spektra?

Medzi školopovinnými deťmi má 2-5% FASD. Ide o telesné a mentálne vývinové zmeny plodu, ktoré vznikajú následkom konzumácie alkoholických nápojov v tehotenstve. Práve matka a jej životný štýl počas deviatich mesiacov tehotenstva môžu negatívne ovplyvniť vývin dieťaťa a následky môžu byť celoživotné. Podľa odborníkov neexistuje bezpečná dávka alkoholu počas tehotenstva, preto je najlepšie nepiť alkohol vôbec v tomto období.

Ako zistím, či ho má aj moje dieťa?

Aj na Slovensku už existujú centrá, ktoré poskytujú diagnostiku a organizujú rôzne podporné skupiny pre rodičov. Ich cieľom je nielen pomáhať deťom, ale celej rodine. Nezameriavajú sa len na znevýhodnené dieťa, ale hľadajú aj také možnosti pomoci, ktoré priamo kladne ovplyvnia každodenné prežívanie všetkých členov rodiny. Úspechy v terapii sa prejavujú rôzne, napríklad niekedy dieťa lepšie zvláda nároky, ktoré na neho kladie škola, niektoré deti sa dokážu v škole lepšie sústrediť na vyučovanie, iné sa zase prejavia lepším sluchovým spracovaním učiva, ľahším čítaním textov a ich písaním. Veľmi dôležité je však príznaky neignorovať a začať čím skôr riešiť diskomfort, ktorému dieťa i rodina čelia. 

Môže byť aj pohár piva či vína počas tehotenstva problém?

Na základe medzinárodných štúdií a výskumov v žiadnom prípade nie je vhodné požívať alkohol v tehotenstve. Alkohol je teratogén, ktorý preniká v plnej miere cez matku k plodu a tým, že nenarodené dieťa ešte nemá rozvinutý metabolizmus a nevie odbúravať alkohol, tak v realite koncentrácia alkoholu je u neho ešte vyššia ako u matky a môže spôsobiť nezvratné zmeny v celom organizme. Nervové tkanivo je najcitlivejšie na alkohol a preto deti, ktoré boli vystavené v prenatálnom období alkoholu, môžu mať práve poškodenú nervovú sústavu. Čo sa môže prejaviť minimálne až po veľmi vážne formy poškodenia. Vážnejšie prejavy sú srdcové choroby, poruchy zraku, sluchu, problémy s obličkami, znížené IQ, silná hyperaktivita a impulzivita, poruchy zmyslovej integrácie, poruchy učenia, pozornosti, emocionálna nestabilita, celková nezrelosť a ďalšie oslabenia, ktoré nájdete na odborných stránkach venované FAS – Fetálny alkoholový syndróm, alebo FASD – Poruchy fetálneho alkoholového spektra.

Čo v prípade, že by som pila alkohol a nevedela som, že som tehotná?

Najviac teraz pomôžete Vášmu dieťatku tým, že budete v pokoji a v najväčšej pohode a bez stresu. Aj keď nebolo pre dieťa vhodné, že dostalo dávku alkoholu počas vnútromaternicového vývinu, už to neviete vrátiť späť.  Nie je nutné prehnane sledovať dieťa, ale ak by sa počas vývinu dieťaťa niečo vymykalo z normálu, je správne upovedomiť pediatra o tomto fakte, aby mal všetky dôležité informácie a zvážil najúčinnejší terapeutický prístup.

Akými metódami určujete, že sa jedná o diagnózu FASD?

Existuje na to špeciálna diagnostika, ktorá zahŕňa obsiahly dotazník, meranie dysmorfických čŕt dieťaťa cez software, priame merania a testovanie dieťaťa ako psychologické, špeciálnopedagogické a ďalšie vyšetrenia, rovnako zahŕňa aj rozhovor s rodičmi. Interdisciplinárny tím potom komplexne posúdi dieťa zo všetkých hľadísk a určí výslednú diagnózu spolu s odporúčaním na terapie, prípadné odporúčania do školy, škôlky.

Môže moje dieťa dostať FASD,  ak by som pila počas kojenia?

Ak ste nepožívali alkohol počas tehotenstva, Vaše dieťa nebude mať  FASD. Počas dojčenia, nie je ideálne požívať alkohol, ale dieťa už FASD nedostane.

Ako sa dá vysvetliť, že sú ženy, ktoré pili alkohol počas tehotenstva, a pritom majú úplne zdravé deti?

Nie všetky deti, ktorých matky požívali alkohol počas tehotenstva majú FASD. Podľa výskumu, 30% detí, ktorých mamy pravidelne konzumovali alkohol počas tehotenstva, má FASD.

O odborníčke

Mgr. Zuzana Tomanová, je absolventkou pedagogickej fakulty UK, absolvovala trojročný vzdelávací program FASD cez poľskú organizáciu FAStryga, online kurz USA na diagnostiku FASD cez Washingtonskú Univerzitu, viacero terapeutických smerov a prístupov ako Senzorická integrácia, INPP, Benaudira, Dyadická vývinová psychoterapia a iné. Pracuje v Centre terapie a diagnostiky Fascinujúce deti v Bratislave. Spolu so sociálnymi pracovníkmi a liečebnými pedagogičkami a s odbornou garanciou pediatra sa venuje deťom s FASD a ich celým rodinám.