Alkohol a tehotenstvo

Alkohol je v tehotenstve jednoducho nebezpečný. Aj v malých dávkach.

Tehotné ženy a dievčatá by alkohol buď nemali piť vôbec, alebo by sa pred konzumáciou alkoholických nápojov mali poradiť s odborníkom.

Niektorých sme sa opýtali za vás. Čo vravia?

„Hoci množstvo a frekvencia konzumácie alkoholu, ako aj konkrétna fáza tehotenstva, v ktorej budúca mamička pije alkohol, vplýva na závažnosť možného ochorenia, nie je dokázané, aké množstvo alkoholu je pre ženu a jej dieťa v tehotenstve bezpečné. Najbezpečnejšie preto je, ak sa budete počas celej doby tehotenstva, ale aj pred plánovaným tehotenstvom, alkoholu vyhýbať,“ vysvetľujeZuzana Tomanová, edukátorka FAS a spoluzakladateľka centra diagnostiky a terapie Fascinujúce deti.

Vplyv na plod

Keď sa tehotná žena napije, alkohol sa jej krvným systémom prenáša do placenty a ďalej do krvi plodu. To môže ovplyvniť jeho vývoj a spôsobiť niekoľko novorodeneckých porúch. Medzi nimi napríklad fetálny alkoholový syndróm (FAS). Ten spôsobuje poškodenie v oblasti tváre, spomalenie rastu alebo poškodenie mozgu. Pitie alkoholu v tehotenstve môže tiež spôsobiť poruchy obličiek, srdca, nedoslýchavosť, slabozrakosť, rázštep pier alebo poruchy činnosti centrálnej nervovej sústavy. Zvyšuje sa aj riziko predčasného pôrodu.

Deti s touto diagnózou majú napríklad zníženú schopnosť čítať, hláskovať, počítať, trpia adaptačnými poruchami, môžu byť precitlivené alebo naopak málo citlivé na vizuálne podnety, dotykové, chuťové podnety, majú problémy s rovnováhou a koordináciou motoriky, vyvolávajú dojem neslušných a neposedných. Konkrétnych príznakov môže byť široké spektrum.

„Pre deti s FASD je obyčajné zmyslové prostredie, kde sú zvuky, svetlá, dotyky, ľudia  o mnoho viac zahlucujúce a obťažujúce. Ich mozog nedokáže spracovávať viac zmyslových vnemov, akoby nemal filter a tak každý zmyslový podnet prijímajú zosilnene v porovnaní s bežným vnímaním. Preto tieto deti môžu byť rozrušené oveľa rýchlejšie a potom strácať kontrolu nad svojím správaním a reagovať veľmi nevhodne“, vysvetľuje Zuzana Tomanová.

Kojenie

Alkohol môže zmeniť chuť materského mlieka, a tak kojenie narušiť. Ak matka pila alkohol na dennej báze, môže dôjsť k poškodeniu mozgu a celkového vývoja dieťaťa. Hrozia mu poruchy pozornosti aj hyperaktivita.

FASD alebo poruchy fetálneho alkoholového spektra v deviatich bodoch:

  1. Áno, alkohol môže ohroziť vaše dieťa.
  2. Placenta ho pred negatívnym vplyvom alkoholu neochráni, alkohol sa prenáša krvou.
  3. Minimálne povolené množstvo alkoholu neexistuje, úplná abstinencia je najbezpečnejšia.
  4. Žiadna fáza tehotenstva nie je pre konzumáciu alkoholu viac alebo menej vhodná.
  5. Diagnózy zapríčinené požívaním alkoholu sa súhrne označujú ako FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) a patrí medzi nich fetálny alkoholový syndróm, parciálny fetálny alkoholový syndróm, statická encefalopatia a neurobehaviorálne poruchy.
  6. FASD hrozí vášmu dieťaťu aj v prípade, že nie ste závislá na alkohole alebo nepijete denne.
  7. Hlavným príznakom FASD je trvalé poškodenie centrálnej nervovej sústavy, alkohol totiž pôsobí toxicky na vyvíjajúce sa mozgové bunky, spomaľuje rast nenarodeného dieťaťa a narúša jeho celkový vývin.
  8. FASD je možné u dieťaťa diagnostikovať už od narodenia, prejavuje sa cez nižší vzrast, spomalený psychomotorický vývin, problémy so spánkom, kŕmením, nepokojom atď. Ako dieťa rastie pridávajú sa ďalšie poruchy – neschopnosť poučiť sa z chýb, problém predvídať, problém uchopiť abstraktné koncepty ako čas, peniaze a ďalšie, nespôsobilosť v samostatnom živote – neschopnosť postarať sa o seba a ekonomická nesamostatnosť…
  9. S prevenciou a terapiou FASD by vám mal pomôcť váš lekár, alebo špecializované pracoviská.

Článok vznikol v spolupráci s Zuzanou Tomanovou z bratislavského Centra terapie a diagnostiky Fascinujúce deti