Mladiství a alkohol

Mladiství mnohokrát siahnu po prvom poháriku vo veku, kedy nie je úplne ukončený ich fyzický a duševný vývoj. Takéto rozhodnutie je častokrát spojené s potrebou obstáť v kolektíve a dať najavo svoju nezávislosť. To môže dospievajúcich dostať do rizikových situácií. Tie v krajnom prípade môžu ohroziť ich životy.

Čo vravia štatistiky? Podľa štúdie Health Behaviour in School-aged Children (2018) má skúsenosť s alkoholom tretina slovenských detí do 15 rokov.

Zákonné obmedzenia

Alkohol je látka, ktorá nepatrí do detského sveta. Väčšina krajín preto zákonom stanovuje minimálny vek, kedy je možné kupovať a/alebo konzumovať alkohol. Porušenie zákona môže skončiť pokutou, stratou vodičského preukazu alebo dokonca väzením. Ďalej je záležitosť týkajúca sa neplnoletých konzumentov alkoholu oznámená tiež orgánom sociálno-právnej ochrany detí.

Dôsledky pitia mladistvých

Pitie v období neukončeného telesného a duševného rozvoja môže mať samozrejme aj iné ako len zákonné dôsledky. Ovplyvniť môže chovanie v rodine alebo v škole. Negatívne dopady má často aj na psychické zdravie. Všetky priame vplyvy alkoholu na detský mozog ešte neboli doteraz preskúmané.

Medzi známe problémy spôsobené požívaním alkoholu mladistvými však patria:

  • Psychické a sociálne problémy spojené s pitím (napr. v rodine, medzi kamarátmi, zlé študijné výsledky v škole)
  • Nezvratné poškodenia mozgových centier, ktoré majú na starosti koncentráciu, pamäť či schopnosť učiť sa
  • Ochorenia pečene, ktorá nedokáže alkohol spracovať
  • Zvýšené riziko vážnych zranení pod vplyvom alkoholu, ako sú zlomeniny alebo aj tragické udalosti ako autonehody, ďalšie typy nehôd, samovraždy
  • Ďalšie typy problémov, ako sú krádeže a iné nezákonné chovanie, chodenie poza školu, rizikové sexuálne chovanie

Pre rodičov

Ako si mám ako rodič poradiť v situácii, keď dieťa pije? Odborníci odporúčajú zamyslieť sa, či mu svojím správaním neposkytujeme negatívny príklad. Pijeme s rozumom? Ako sa chováme, keď sme opití? Bavili sme sa niekedy s dieťaťom otvorene o alkohole?

Aj počas debaty o alkohole je nakoniec najdôležitejší úzky vzájomný vzťah a dôvera medzi deťmi a rodičmi. Dieťa si nechá skôr poradiť od rodiča, ktorý ho rešpektuje, pozná jeho priateľov a verí mu. Nedajú sa však ani podceňovať pravidlá. Jasne stanovené mantinely učia dieťa niesť za seba zodpovednosť.

Ďalšie informácie a tipy o tom, ako sa porozprávať s dieťaťom o alkohole a ako sa na tento rozhovor pripraviť nájdete sa stránkach projektu Rešpektuj 18 (www.respektuj18.sk).